Montaż

Montaż profili elewacyjnych

Klejenie

     Przyklej profil elewacyjny do przygotowanej powierzchni (uprzednio wyrównanej i oczyszczonej z kurzu i zanieczyszczeń) na klej wysoko-plastyczny do przyklejania styropianu.Klej rozłóż równomiernie na płaszczyźnie przylegania pacą zębatą w systemie podobnym do klejenia glazury lub gresu. Przyłóż profil do ściany i delikatnie dociskając przesuń profil w płaszczyźnie pionowej do rozłożenia kleju na całym obszarze klejenia oraz aby dopasować linię przyklejanych elementów. Zabezpiecz profil przed przesuwaniem się na wilgotnym kleju przez przybicie gwoździami do podłoża w miejscu łatwo dostępnym do zaszpachlowania (po związaniu kleju usuniesz gwoździe, a ubytki po nich uzupełnisz klejem. Profile o dużych gabarytach dodatkowo zabezpiecz stałym dyblowaniem za pomocą kołków szybkiego montażu lub do mocowania styropianu.

Łączenie

      Zewnętrzne krawędzie profili (styki dwóch łczonych ze sobą profili) podczas mocowania pozostają nie sklejone ok. 12 godzin i znajdują się w odstępie od siebie 4-5 mm. Po upływie 12 godzin wypełnij pozostawioną szczelinę zaprawą elastyczną stosowaną w systemach dociepleń, do zlicowania się 2 elementów (nadmiar szpachli zbierz szpachelką lub wilgotnym pędzlem). Całość pozostaw do wyschnięcia na ok. 8-10 godzin. Łączenia profili szlifuj papierem ściernym o grubości ziarna 40-60, aż do uzyskania monolitycznej powierzchni. Tak przygotowane profile na ścianie są gotowe do nanoszenia warstwy nawierzchniowej np. farby lub dowolnego tynku.
 
Malowanie
 
   Warstwa nawierzchniowa profili jest przystosowana bezpośrednio do malowania. Przed malowaniem konieczne jest, zagruntowanie profili gruntem wymaganym przez producenta farby nawierzchniowej (wyjątek stanowią farby z wkomponowanym środkiem gruntującym). Profile maluj wyłącznie farbami fasadowymi, odpornymi na warunki atmosferyczne o bardzo wysokim stopniu elastyczności tj. akrylowe, silikatowe, silikatowe, silikatowo-silikonowe.

Montaż sztukaterii gipsowej

> Do mocowania  wyrobów zalecamy gips szpachlowy, np. Cekol c45.

Pierwszym etapem montażu jest zaplanowanie położenia sztukaterii poprzez odpowiednie odmierzenie elementów i zaznaczenie ołówkiem na ścianach i/lub suficie ich położenia.

Podłoże w miejscu montowania elementów należy pozbawić – co najmniej miejscowo – starych warstw farby poprzez zadrapanie ostrym narzędziem aż do tynku/gipsu. Jeśli powierzchnia jest po szpachlowaniu, sztukaterię należy zakładać po pierwszym gruntowaniu środkami gruntującymi, koniecznie przed malowaniem farbami.

Przed samym przyklejeniem elementu, podłoże należy zwilżyć pędzlem z wodą.

Element należy przed nałożeniem warstwy klejącej gipsu przymierzyć na ścianie/suficie, dociąć i ponownie sprawdzić dopasowanie elementu na ścianie/suficie.

Następnie powierzchnię roboczą mocowanego elementu należy zadrapać ostrym narzędziem i zwilżyć pędzlem z wodą.

Na tak przygotowany element nakładamy punktowo zaprawę gipsową.

Element przyciskamy do podłoża w zaplanowanym miejscu i poprzez delikatne poruszanie elementu dopasowujemy do zaznaczonych linii oraz wcześniej zamontowanych elementów.

Wyłącznie w przypadku bardzo dużych elementów należy je zabezpieczyć na czas wiązania gipsu gwoździami lub kołkami.

Po zamontowaniu elementów i związaniu gipsu (ok. 1-2 godzin) można przystąpić do wypełnienia szczelin i styków. Można użyć do tego celu szpachlówek i wszelkiego rodzaju gładzi gipsowych (na przykład GIPSAR-UNI). Do prostych elementów, przy gładkim, równym podłożu do uzupełnienia styków elementów z podłożem (ścianą/sufitem) można użyć akrylu, który po nałożeniu zacieramy delikatnie palcem, lub pędzlem z wodą. Ubytki elementów i łączenia między elementami zawsze uzupełniamy zaprawami gipsowymi, które po wyschnięciu można szlifować, uzyskując całkowicie jednolitą powierzchnię sztukaterii.

Końcowy etap montażu sztukaterii polega na szlifowaniu styków i łączeń.

Następnie można przystąpić do malowania.

Sztukaterię gipsową można malować wszelkiego rodzaju farbami.
 

Wszystkie nasze wyroby gipsowe można z powodzeniem stosować na zewnątrz, pod warunkiem dobrego zaimpregnowania elementów i pomalowania odpowiednimi farbami odpornymi na warunki atmosferyczne.

 

Cascade Decor

Cascade decor
ul. Adama Asnyka 8
06-300 Przasnysz

Pn. - Pt. 8:00 - 16:00